شرکت های سلاح سازی کره جنوبی بدبنال جذب مشتری در آمریکا


تهران – ایرنا – ده ها شرکت کره جنوبی فعال در حوزه ساخت تجهیزات و ادوات نظامی بخشی از محصولات نظامی خود را در نمایشگاه نظامی آمریکا در واشنگتن به نمایش گذاشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254758/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7