سفیر ایران در مالزی بر توسعه مناسبات اقتصادی دوکشور تاکید کرد


تهران – ایرنا – سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی با اشاره به پیوند های قوی و منحصر به فرد میان دو کشور ایران و مالزی که ریشه در عناصر فرهنگی و تمدنی دارد ؛ بر ضرورت توسعه و تقویت همکاری های اقتصادی ، علمی ؛ فناوری و آموزشی میان تهران – کوالالامپور تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85384392/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF