سفر نماینده پارلمان ژاپن به تایوان، مداخله در امور داخلی چین


تهران- ایرنا – رئیس اجرایی تایوان در دیدار با یکی از اعضای پارلمان ژاپن که به این جزیره سفر کرده است وعده تقویت همکاری امنیتی با ژاپن داد، سفری که در راستای سیاست های مداخله جویانه آمریکا و متحدانش در امور داخلی چین انجام شده و می تواند واکنش نه چندان خوشایند پکن را بدنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966159/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86