سفر سرزده وزیر خارجه ژاپن به اوکراین


تهران- ایرنا- دولت ژاپن روز شنبه اعلام کرد، یوشیماسا هایاشی، وزیر خارجه این کشور به منظور نشان دادن حمایت توکیو از اوکراین، در دیداری سرزده به این کشور سفر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223243/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86