سران اندونزی و نیوزیلند بر اهمیت مشارکت راهبردی با یکدیگر تاکید کردند


تهران- ایرنا- رئیس جمهوری اندونزی امروز (سه شنبه) در حاشیه اجلاس ویژه «آسه‌آن» و استرالیا در ملبورن با نخست وزیر نیوزیلند دیدار و زمینه افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای اقیانوسیه گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409295/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF