سازمان ملل: باید دسترسی حکومت نظامی میانمار به سلاح و پول قطع شود


تهران- ایرنا- کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که جامعه جهانی باید جهت محدود کردن دسترسی حکومت نظامی میانمار به سلاح، سوخت جت و ارز خارجی اقدام هدفمندی را انجام دهد تا از ارتکاب جنایت علیه بشر ممانعت بعمل آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405174/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B9