سئول: ۶۰ درصد نفت کره‌جنوبی از تنگه هرمز وارد می‌شود


تهران- ایرنا- یون سوک یول رئیس جمهوری کره‌جنوبی در میانه تنش‌ها در غرب آسیا و با توجه به اینکه کشورش به منابع انرژی در این منطقه نیاز دارد، اعلام کرد که ۶۰ درصد نفت این کشور از طریق تنگه هرمز وارد می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446298/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF