سئول: کره‌شمالی به شرکت‌های تجهیزات تراشه نفوذ کرده است


تهران- ایرنا- کره‌جنوبی در میانه افزایش فعالیت‌های نظامی و سایبری کره‌شمالی مدعی شد که پیونگ‌یانگ شرکت‌های تجهیزات تراشه را هک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407666/%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA