زیان سنگین شرکت‌های ژاپنی از جنگ اوکراین

درپایان این گزارش آمده است در میان نگرانی های دیگر درباره بحران اوکراین، شرکت ها در این نظرسنجی به چشم انداز نامعلوم خود را درباره پایان خصومت ها و جنگ و زمان از سرگرفتن کسب و کارها در روسیه اشاره کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84951378/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه خبری «کیودو»، براساس یک نظرسنجی آنلاین که در میان هزار و ۴۴۵ شرکت بین اول تا ۲۶ سپتامبر سال جاری میلادی توسط سازمان تجارت خارجی ژاپن انجام شد حدود ۸۰ درصد شرکت های ژاپنی در اروپا تائید کردند که تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار گرفتند این درحالی است که کارخانه داران تاثیرات سنگین تری نزدیک به ۸۳.۷ درصد در مقایسه با شرکت ها با ۷۷ درصد گزارش کردند.

یک مقام رسمی ژاپنی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «این نظرسنجی نشان دهنده شدت و مهم بودن تاثیرات جنگ اوکراین بر روی کسب و کارهاست. موضوع اصلی این است که نزدیک به ۸۰ درصد شرکت ها گفتند درباره این جنگ احساس منفی دارند و شرایط به گونه ای است که تلاش بیشتر آنها در بهبود شرایط موثر نیست.

از سوی دیگر صنعت خودروسازی نیز به دلیل افزایش قیمت سوخت و مواد خام مجبور شد تا تولیدات خود را به نصف کاهش دهد.

در ماه فوریه سال جاری میلادی روسیه به اوکراین حمله کرد و بحران اوکراین موجب بحران در صادرات غلات شد که پیامد آن افزایش قیمت مواد غذایی در سراسر دنیاست. شرکت های وابسته به صنعت مواد غذایی در تمام بخش ها صدمه و خسارت دیدند.