ریزش معدن در چین ۶ قربانی گرفت و ۴۷ نفر مفقود شدند


تهران- ایرنا- شمار قربانیان حادثه ریزش یک معدن زغال سنگ در شمال چین به ۶ تن افزایش یافت و دستکم ۴۷ نفر همچنان ناپدید هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039063/%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B6-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DB%B4%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF