رویترز: بنگلادش دیگر به پناهجویان روهینگیا اجازه ورود نمی‌دهد


تهران- ایرنا- بنگلادش امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که دیگر اجازه نمی‌دهد پناهجویان روهینگیا از میانمار وارد این کشور شوند چرا که این افراد امنیت، قانون و نظم بنگلادش را به خطر می‌اندازند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380573/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF