روایتی از یک خبرI کشف منابع فسیلی در دریای جنوبی چین مناقشات را وارد مرحله تازه‌ای می‌کند؟


تهران- ایرنا- به باور کارشناسان، کشف یک میدان نفتی و گازی جدید توسط چین در دریای مورد مناقشه جنوبی، می‌تواند تحولات اقتصادی، امنیتی و سیاسی این منطقه را وارد مرحله جدیدی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85414765/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA