روایتی از یک خبرI چه کسی بر مسند ریاست جمهوری اندونزی خواهد نشست؟


تهران- ایرنا- دوره ریاست جمهوری ۹ ساله «جوکو ویدودو» معروب به جوکوی به خط پایان خود نزدیک شده است و اکنون سوالی که این روزها در ذهن مردم این کشور مطرح می‌شود این است که چه کسی بر مسند ریاست جمهوری بزرگترین کشور مسلمان جهان تکیه خواهد زد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85382281/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA