رهبر کره شمالی دستور تشدید تمرین‌های نظامی را صادر کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در بازدید از تأسیسات آموزشی ارتش این کشور، دستور تشدید تمرین‌های نظامی نیروهای مسلح کره شمالی را صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410770/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF