رمزگشایی از بیانیه ضدایرانی «جی۷»


تهران- ایرنا- همان طور که انتظار می‌رفت، بیانیه «گروه ۷» یک بیانیه ضدایرانی با ادعاهای واهی تکراری و نیز بهره‌گیری از تاکتیک «مقصرنمایی» بود اما با نگاهی جامع‌تر می‌توان به سویه ضدشرقی آن پی‌برد که در کنار ایران، روسیه و چین نیز هدف‌گذاری شده‌بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85088152/%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%DB%B7