رسانه فیلیپینی: احتمال دستگیری «دوترته» در هر لحظه‌ای وجود دارد


تهران- ایرنا- یک رسانه فیلیپینی به نقل از یک مقام ارشد پیشین این کشور گزارش داد که «رودریگو دوترته» گفته ممکن است هر لحظه به خاطر «جنایت علیه بشریت» توسط دیوان کیفری بین‌المللی دستگیر شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380228/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF