رزمایش مشترک نیروهای دریایی کره جنوبی، آمریکا و تایلند


تهران– ایرنا- نیروی دریایی کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد گروهی از نیروهای دریایی کره جنوبی، آمریکا و تایلند در بخشی از رزمایش سالانه چندملیتی خود در تایلند، تمرینات شناسایی مشترک انجام داده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409784/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF