رئیس جمهور کره جنوبی جنجال در مورد بانوی اول را توطئه خواند


تهران-ایرنا- یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد هدیه یک کیف گرانبها به همسرش که جنجال در مورد آن بر امکان انتخاب مجدد وی سایه انداخته است، یک اقدام سیاسی و توطئه به شمار می‌آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85381201/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF