رئیس جمهور کره‌جنوبی مانع از تحقیقات درباره فاجعه ۲۰۲۲ سئول شد


تهران- ایرنا- یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی از انجام تحقیقات جدید در مورد فاجعه سال ۲۰۲۲ سئول که در جریان آن ۱۵۹ نفر بر اثر ازدحام جمعیت در جشن هالووین کشته شدند، ممانعت بعمل آورد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85370440/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B2-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF