رئیس جمهور چین انتخاب نخست وزیر پاکستان را تبریک گفت


تهران – ایرنا – رئیس جمهور و نخست وزیر چین امروز (یکشنبه) در پیام‌هایی جداگانه انتخاب «شهباز شریف» به عنوان نخست وزیر پاکستان را تبریک گفتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406899/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%81%D8%AA