رئیس جمهوری ونزوئلا: آماده همکاری با چین برای ساختن جامعه ای با آینده مشترک هستیم


تهران- ایرنا – نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا همزمان با سفر اخیرش به چین، در مصاحبه با خیرگزاری شینهوا گفت چین و ونزوئلا روابط دوستانه برای ” سرنوشتی مشترک ” دارند و هر دو کشور به صلح، توسعه و همکاری متعهدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228759/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C