رئیس انجمن دوستی چین با سایر ملل: خواهان گسترش روابط با ایران هستیم


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی چین با سایر کشورها در پیام تبریک نوروزی به انجمن دوستی ایران و چین، بر ضرورت گسترش روابط و ارتقای سطح همکاری های میان چین و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85420279/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86