رئیس‌جمهوری ویتنام استعفا کرد


تهران- ایرنا- «وو ون تونگ» رئیس‌جمهوری ویتنام پس از گذشت یکسال از تصدی این پست استعفا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85423400/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF