ذخایر ارزی اندونزی کاهش یافت


تهران- ایرنا- بانک مرکزی اندونزی اعلام کرد با توجه به سررسید پرداخت بدهی خارجی دولتی، ذخیره ارزی این کشور کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85380168/%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA