دیکته‌های صریح پکن به واشنگتن؛ بلینکن به دیدار «شی» رفت


تهران – ایرنا – در ادامه سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، وی بعد از دیدار با چین گانگ وزیر امور خارجه و وانگ یی رئیس کمیسیون امور خارجی حزب حاکم این کشور، ساعتی پیش(روز دوشنبه) به دیدار شی جینپنیگ رئیس جمهوری کشور میزبان رفت تا پیام های هشدار و دیکته های شفاف دولت پکن را دریافت کند و به کاخ سفید ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85145082/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA