دیپلماسی پکن برای پایان جنگ غزه؛ نماینده چین در امور خاورمیانه به منطقه سفر می کند


تهران – ایرنا – وانگ یی، وزیر امور خارجه چین با اعلام این خبر که نماینده ویژه این کشور در امور خاورمیانه با هدف کمک به پایان دادن به جنگ غزه، به کشورهای این منطقه سفر خواهد کرد، گفت موضع پکن در مورد مسئله فلسطین، مبتنی بر صلح، عدالت، قوانین بین المللی، آرمان های مشترک اکثر کشورها و وجدان بشری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85257481/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87