دیدار یک مقام چینی با احزاب مخالف استقلال تایوان
تهران- ایرنا- یک مقام بلندپایه حزب کمونیست چین، با نمایندگان مخالف استقلال در مجلس تایوان، دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85459162/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86