دیدار وزرای دارایی کره جنوبی و ویتنام/ تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی


تهران – ایرنا – وزیر دارایی کره جنوبی با همتای ویتنامی خود در سئول دیدار و و درباره راه های گسترش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه گفت وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411784/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C