دیدار مقام‌های بلندپایه نظامی کره جنوبی و ناتو در سئول


تهران- ایرنا- شین وون سیک وزیر دفاع کره جنوبی با کریستوفر کاولی که همزمان فرماندهی عالی نیروهای ناتو و فرماندهی نیروهای آمریکا در ناتو را برعهده دارد، در سئول دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85403022/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84