دیدار قانون‌گذار ارشد چین با مقام کره شمالی در پیونگ یانگ


تهران – ایرنا – قانون‌گذار ارشد چین امروز پنجشنبه در پیونگ یانگ با عضو هیئت رئیسه دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگران و رئیس کمیته دائمی مجلس عالی خلق جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85441578/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF