دیدار سفیر ایران و قائم ‌مقام وزیر امور خارجه اندونزی


تهران- ایرنا- سفیر ایران در دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه اندونزی، سرعت بخشیدن و گسترش همکاری‌های متقابل را خواستار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85411160/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C