دولت کره جنوبی مجوزهای پزشکان کارآموز معترض را تعلیق کرد


تهران-ایرنا- وزارت بهداشت کره‌جنوبی در بیانیه‌ای از اجرایی شدن تصمیم دولت برای تعلیق مجوزهای پزشکان کارآموز معترض به اصلاحات دولتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85423827/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF