دستیار اقتصادی وزیر خارجه آمریکا این هفته در ژاپن و کره جنوبی


نیویورک – ایرنا- دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دستیار ایرانی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور در امور اقتصادی از امروز به ژاپن و کره جنوبی سفر می کند تا درباره همکاری های اقتصادی میان واشنگتن و شرکایش و تقویت روابط تجاری گفتگو کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226005/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C