درخواست «شی» از ویتنام برای به کارگیری «خرد سیاسی» در مدیریت روابط پکن-هانوی


تهران- ایرنا- «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین، از هانوی خواسته است تا از «خرد سیاسی» در مدیریت روابط با پکن استفاده کند زیرا ۲ کشور بدنبال غلبه بر تنش‌ها در دریای چین هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85439228/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA