حفظ ثبات در روابط؛ هدف پکن از میزبانی وزیر امور خارجه آمریکا


تهران– ایرنا- یک مقام وزارت امور خارجه چین با اشاره به ضرورت «ثبات روابط پکن- واشنگتن» به رسانه‌ها گفت که کشورش در سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بر پنج هدف اصلی متمرکز خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85455364/%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7