تولید تسلیحات مُدرن و همکاری‌های هسته‌ای محور مذاکرات وزرای خارجه روسیه و هند


تهران- ایرنا- سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد همکاری نظامی- فنی از جمله تولید مشترک جنگ‌افزارهای مدرن با “سوبرانیام جایشنکار” همتای هندی خود گفتگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936468/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87