توافق مالزی و استرالیا در حوزه انرژی‌های سبز و عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای


تهران- ایرنا- نخست وزیران استرالیا و مالزی در پایان نشست سالانه سران مالزی-استرالیا، چهار یادداشت تفاهم در حوزه‌های گوناگون امضا کرده و اعلام کردند که ۲ کشور در زمینه استفاده از انرژی‌های سبز و عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای اتفاق نظر دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407866/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA