توافق رهبران چین و بلاروس برای مبارزه با انقلاب‌های رنگی


تهران- ایرنا- رهبران چین و بلاروس در بیانیه مشترکی بر تقویت همکاری‌های دفاعی، امنیتی، آموزش پرسنل نظامی و مبارزه با انقلاب‌های رنگی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044980/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C