تقسیم قدرت در تایوان؛ پارلمان در اختیار «طرفداران چین»


تهران- ایرنا- نمایندگان پارلمان تایوان روز پنجشنبه هفته گذشته (۱۳ بهمن) «هان کو-یو» یکی از نامزدهای سابق ریاست از بزرگترین حزب مخالف را به عنوان رییس جدید انتخاب کردند تا به نوعی قدرت در این جزیره تقسیم شده باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85377966/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86