تایوان اقدام «منطقی» پکن را در قبال مرگ دو شهروند چینی خواستار شد


تهران- ایرنا- تصمیم ژاپن در مورد افزایش گشت و کنترل در آب‌های مورد مناقشه، تایپه را بر آن داشت تا از پکن بخواهد با سانحه‌ای که به مرگ دو شهروند چینی در تعقیب و گریز توسط گارد ساحلی تایوان منجر شد، «منطقی» برخورد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85392847/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1