تاکید چین و نروژ بر آتش‌بس فوری در نوار غزه


تهران-ایرنا- وزیران امور خارجه چین و نروز در نشست دو جانبه در پکن بر آتش بس فوری و افزایش کمک‌های بشر دوستانه در نوار غزه تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378465/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87