تاکید وزارتخارجه چین بر احترام متقابل درروابط با کشورهای عربی و مخالفت با هژمونی


تهران- ایرنا- در آستانه برگزاری اولین نشست چین و اعراب که قرار است در اوایل ماه دسامبر سال جاری در عربستان سعودی برگزار شود، وزارت امور خارجه چین گزارشی از روابط ۲ طرف منتشر و بر اعتماد متقابل بین آنها تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960136/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C