تاکید دبیرکل شورای خلیج فارس بر تقویت همکاری‌ها با چین


تهران- ایرنا- دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه شب در دیدار با سفیر چین در عربستان سعودی بر تقویت همکاری بین کشورهای عضو این شورا و پکن تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182118/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86