تاکتیک جنگ روانی صهیونیست‌ها علیه حماس، این بار در کره جنوبی


تهران- ایرنا- سفارت رژیم صهیونیستی در سئول در راستای سیاست فرافکنانه خود فیلم تحریک‌آمیزی را علیه حماس منتشر کرد و سپس تحت تاثیر انتقادات مجبور به حذف آن شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85335526/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C