بودجه دفاعی چین ۷.۲ درصد افزایش پیدا می‌کند


تهران- ایرنا- بر اساس پیش نویس بودجه‌ ارائه شده در دومین نشست چهاردهمین کنگره ملی نمایندگان خلق چین، بودجه دفاعی امسال این کشور ۷.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410613/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B7-%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF