بمب‌افکن راهبردی بی- ۵۲ آمریکا در کره جنوبی فرود آمد


تهران- ایرنا- یک بمب‌افکن راهبردی بی-۵۲ آمریکا پس از شرکت در یک رزمایش مشترک با جت‌های جنگنده رادارگریز سه‌شنبه برای نخستین بار در کشور آسیایی کره جنوبی به زمین نشست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262125/%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%DB%B5%DB%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF