بلومبرگ: تایوان، ژاپن و آمریکا برای مقابله با تهاجم چین آماده می‌شوند


تهران- ایرنا- «نماینده دیپلماتیک تایوان» در فرانسه اعلام کرد که تایپه، ژاپن و آمریکا برای مقابله با اقدامات تهاجمی احتمالی چین آماده می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095454/%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87