بزرگترین انجمن پزشکی کره‌جنوبی مورد بازجویی پلیس قرار گرفت


تهران – ایرنا – یکی از مقامات بزرگترین انجمن پزشکان کشور کره جنوبی امروز چهارشنبه برای پاسخگویی درباره اعتصاب پزشکان کارآموزی که نسبت به تصمیم دولت برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی معترض هستند، در اداره پلیس حضور پیدا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85409895/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA