بررسی سوگیری های پلت فرم های اشتراک گذاری ویدیو

پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدیو به عنوان دروازه‌بان‌های تأثیرگذار اطلاعات و سرگرمی ظاهر شده‌اند.

با میلیاردها کاربر در سراسر جهان، پلتفرم هایی مانند YouTube و TikTok نقشی اساسی در شکل دادن به روایت های فرهنگی، گفتمان سیاسی و رفتارهای مصرف کننده ما دارند.

با این حال، تحقیقات اخیر توسط Safety Detectives نشان داده است که این پلت فرم ها آنقدر که به نظر می رسد خنثی نیستند.

سوگیری ها را کشف کنید

مطالعه بین‌المللی Safety Detectives به بررسی روند محتوای YouTube و TikTok در 24 کشور می‌پردازد. این تحقیق با تجزیه و تحلیل هزاران ویدیو و ارزیابی تنوع، گرایش‌های ایدئولوژیک و شیوه‌های تبلیغاتی، سوگیری‌های اساسی ذاتی این پلتفرم‌ها را نشان می‌دهد.

تنوع محتوا و ترجیحات منطقه ای

یکی از یافته‌های شگفت‌انگیز این مطالعه، تنوع زیاد در مقررات محتوا در کشورهای مختلف است. YouTube و TikTok توصیه‌های خود را برای برآورده کردن سلیقه‌ها و علایق منطقه‌ای تنظیم می‌کنند، که منعکس‌کننده درک ظریفی از ترجیحات فرهنگی متنوع است. این پلتفرم‌ها چه گفتمان سیاسی، چه مسائل اجتماعی یا سرگرمی، استراتژی‌های محتوایی خود را برای تعامل مؤثر با مخاطبان تطبیق می‌دهند.

نشان دهنده تنوع و گرایش های ایدئولوژیک است

این تحقیق همچنین نابرابری‌ها را در بازنمایی تنوع و گرایش‌های ایدئولوژیک بین کشورها نشان می‌دهد. در حالی که برخی کشورها محتوای متنوعی را تجربه می کنند، برخی دیگر سوگیری آشکاری نسبت به قومیت ها یا ایدئولوژی های سیاسی خاص دارند. این امر بر نقش پلتفرم‌ها در شکل‌دهی گفتمان سیاسی و اجتماعی تأکید می‌کند و نیاز به شفافیت و پاسخگویی در تنظیم محتوا را برجسته می‌کند.

فراوانی تبلیغات و تبلیغات

شیوه‌های تبلیغاتی و تبلیغاتی در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، به طوری که برخی از آنها تعداد بیشتری از محتوای حمایت شده را نسبت به سایرین مشاهده می‌کنند. تجزیه و تحلیل محققین ایمنی مواردی از قرار دادن محصول و تبلیغات مخفی را نشان می دهد که یک رویکرد استراتژیک برای تعامل مصرف کننده را پیشنهاد می کند. درک شیوع تبلیغات در این پلتفرم‌ها برای شناخت تأثیر منافع تجاری بر تجربیات کاربر بسیار مهم است.

تم ها و اولویت های منطقه ای

این مطالعه موضوعات پرطرفدار در YouTube و TikTok را شناسایی می‌کند و بینش‌هایی در مورد اولویت‌های کاربر و الگوهای تعامل ارائه می‌دهد. در حالی که YouTube به طیف متنوعی از موضوعات پاسخ می دهد، TikTok محتوای جذاب و تعاملی را در اولویت قرار می دهد و پویایی متمایز پلت فرم را منعکس می کند. تفاوت‌های منطقه‌ای در شیوع موضوع، استراتژی‌های تطبیقی ​​پلتفرم‌ها را برای مطابقت با علایق و ترجیحات محلی برجسته می‌کند.

سوگیری محتوای سیاسی

محققان ایمنی سوگیری های سیاسی را در توصیه های محتوا تشخیص می دهند و روندهای ظریف را در سراسر کشورها آشکار می کنند. در حالی که هر دو پلتفرم به طور کلی سطوح پایینی از تعصب سیاسی را نشان می دهند، YouTube ترکیبی از محتوای چپ و راست را نمایش می دهد که منعکس کننده چشم انداز سیاسی منطقه است. از سوی دیگر، TikTok موضعی خنثی نسبت به گفتمان سیاسی، با حداقل محتوای سیاسی برای کاربران جدید، حفظ می‌کند.

نشان دهنده تنوع و محتوای حمایت شده است

این مطالعه همچنین بازنمایی تنوع و شیوع محتوای حمایت شده در YouTube و TikTok را بررسی می‌کند. در حالی که هر دو پلتفرم بازنمایی های نژادی متنوعی را نشان می دهند، یوتیوب نسبت بیشتری از افراد سفیدپوست را نسبت به TikTok نشان می دهد. به‌علاوه، شیوه‌های تبلیغات در کشورهای مختلف متفاوت است و بازارهای خاصی شاهد موارد بیشتری از محتوا و تبلیغات حمایت‌شده هستند.

بناها و چشم اندازها

تحقیقات Safety Investigators بر تأثیر قابل توجهی که پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدیو بر فرهنگ و سیاست جهانی دارند تأکید می‌کند. این مطالعه با آشکار کردن سوگیری‌ها در مدیریت محتوا و شیوه‌های تبلیغاتی، بینش‌های ارزشمندی را در مورد مکانیسم‌هایی که تجربیات کاربر را شکل می‌دهند، ارائه می‌کند. همانطور که این پلتفرم ها به تکامل خود ادامه می دهند، افزایش شفافیت و پاسخگویی برای اطمینان از دسترسی عادلانه و عادلانه به اطلاعات ضروری است.

در نتیجه، مطالعه Safety Investigations پویایی پیچیده پلت‌فرم‌های اشتراک‌گذاری ویدیو را برجسته می‌کند و تأثیر آن‌ها را بر ادراکات و رفتارهای اجتماعی آشکار می‌کند. با درک تفاوت‌های ظریف مقررات محتوا و شیوه‌های تبلیغاتی، می‌توانیم بهتر در چشم‌انداز دیجیتال حرکت کنیم و از یک محیط آنلاین شفاف‌تر و فراگیرتر دفاع کنیم.

منبع: https://techmub.com/2024/05/08/exploring-the-biases-of-video-sharing-platforms/