بازدید مقام آمریکایی از مرز بین دو کره و یک پیام برای چین و روسیه
تهران- ایرنا- لیندا توماس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل با حضور در مرز بین دو کره به همراه تنی چند از مقام‌های نظامی ایالات متحده، از روسیه و چین خواست دست از حمایت کره‌شمالی بردارند و پیونگ یانگ به میز مذاکره بازگردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446596/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87